Four Pattana Interior Co., Ltd

About us

About us

บริษัท โฟร์พัฒนา อินทีเรีย จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เพื่อรับงานออกแบบตกแต่งภายในให้กับลูกค้าของบริษัทรับสร้างบ้าน โฟร์พัฒนา และลูกค้าทั่วไป เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทโฟร์พัฒนา
โดย คุณปราโมทย์ ธีรกุล กับ คุณพิมพิกา ประคัลภวงส์ และ ใช้พื้นที่ ชั้น 3 ของอาคารโฟร์พัฒนาเป็นสำนักงานตั้งแต่นั้นมา จวบจนปัจจุบัน

เมื่อเริ่มก่อตั้ง บริษัทมีพนักงานเพียง 4 คน และช่างเฟอร์นิเจอร์ที่เคยร่วมงานกันมาอีกไม่ถึง 10 คนจนปัจจุบัน บริษัทมีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายธุรการ และทีมงานช่างเฟอร์นิเจอร์ฝีมือดี คัดสรรแล้วอีกกว่า 60 คน ช่างฝีมือด้านอื่นๆ ที่เป็นกำลังเสริมอีก มากมาย

Service

โฟร์พัฒนาอินทีเรีย เราให้บริการงานออกแบบตกแต่งภายในทุกประเภท เช่นบ้านพักอาศัย, คอนโดมิเนียม, สำนักงาน, ร้านค้า, โรงแรม ฯลฯ

โฟร์พัฒนาอินทีเรีย สามารถให้บริการเฉพาะงานออกแบบอย่างเดี่ยว โดยเจ้าของโครงการจัดหาช่างเองและทางบริษัทเข้าดูแลงานให้ตรงไปตามแบบรวมทั้งให้บริการคำปรึกษาในการเลือกซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นม่าน, เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, รูปภาพ ฯลฯ หรือเลือกใช้บริการงานตกแต่งโดยช่างเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเพื่อความสะดวกลดขั้นตอนการประสานงานในส่วนนี้Step of work

ออกแบบร่างขั้นต้นโดยจะประชุมกับเจ้าของโครงการ
เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลมาประกอบ
การออกแบบนำเสนอเป็นแบบแปลน

1

งานปรับปรุงแบบร่างและนำเสนอเป็น 3D

2

งานออกแบบเขียนแบบนำเสนอเป็น Working Drawing

3

ให้คำแนะนำในการจัดซื้อของประกอบตกแต่ง อาทิ ม่าน, ดวงโคม

4

ตรวจงานระหว่างช่างเข้าทำงานเป็นระยะๆ ให้ตรงตามแบบ

5

Our TeamManaging Director


Managing Director


Manager


Administrative Assistant


Interior Designer


Interior Designer


Interior Designer


Interior Designer